Oppføringer av Malin Bergholm

Loggmaster 2.0 er her!!

Loggmaster – utviklet av LSAB – er en unik nettbasert programvare for trebearbeidingsindustrien som holder styr på verktøy og produksjon. Med et enkelt grensesnitt, som fungerer like bra på datamaskinen som mobiltelefonen eller nettbrettet, overvåker systemet blant annet verktøyene og produksjonseffektiviteten. Loggmaster gir også brukeren statistikk og analyse av produksjonsflyten.