Med  fingerskarvning skapar du homogena trälängder och komponenter. LSAB erbjuder kundanpassade lösningar för Trä och Möbelindustrin av högsta kvalitet.  Kontakta oss för mer information.