LSAB Suomi Oy er valgt som strategisk partner og leverandør for Metsä Fibres nye sagbruk.

LSAB Finland er en langsiktig partner av Metsä Fibres sagbruk, og avtalen med Rauma sagbruk er en videreføring av dette partnerskapet.

LSAB Finland skal utstyre sagbruket som skal bygges i Rauma med de nødvendige sagbladene og ta seg av den viktige slipetjenesten. Selskapet er forpliktet til våre felles sikkerhetsmål, og vi har vært i stand til å utvikle vår virksomhet sammen. Samarbeidet med LSAB Finland har pågått i lang tid, og de leverer sagblader til alle sagbrukene våre», sier Liisa-Maija Perävainio, sagbrukssjef ved Rauma-sagbruket i Metsä Fibre.