Med effektiv beregningen kan du simulere effekten av en endring

Med LSABs digitale simuleringsprogrameffekt kan du produsere alternative forslag og deretter prioritere disse basert på KPI -en din. Evnen til å simulere resultatet av mulige initiativer gjør forbedringsarbeidet mer effektivt.