Extremt långa gångtider och mycket korta ställtider

Du byter skär, vi slipar dem!

LSAB Supreme är en unik serie lösskärsverktyg med en mängd fördelar. Verktygen är konstruerade för att bibehålla rundgången mellan profilbyten vilket innebär att
profilskären kan slipas utan tillgång till verktygskropp. Det medger en snabb och kostnadseffektiv omslipningsservice eftersom endast skären behöver sändas
iväg för slipning. Verktygen kännetecknas också av extremt långa gångtider och mycket korta ställtider vilket tillsammans ger ett oöverträffat maskinutnyttjande. Det är enkelt att komplettera med nya profiler i samma verktygskropp. Sammantaget är detta en verktygsserie för högpresterande applikationer med höga krav på ytkvalitet,
gångtid och flexibilitet.

LSAB Supreme lämpar sig väl till slutanvändare som inte vill sköta slipning eller service själva. Vi analyserar er applikation och tar förslag på lämpligt antal verktygskroppar.
Därefter tar vi fram profilblanketter enligt kundspecifikation. Blanketterna lagerläggs hos både er och oss. Byte av profilblanketter sker med ett enkelt handgrepp.
Blanketter för slipning läggs i emballage från LSAB och skickas till oss för service. Nya blanketter monteras i verktygskroppen med bibehållen rundgång och verktyget är omedelbart redo att användas i produktion.

Hos LSAB servas och slipas och servas blanketterna. Om vi har lagerlagt färdiga uppsättningar hos oss skickas dessa omedelbart och vi lagerlägger de inkomna
blanketterna efter service. Om LSAB inte har lagerlagda blanketter skickas de i retur vanligtvis inom en vecka. Flexibilitet Använd LSAB Supreme för full flexibilitet. Nya profilblanketter kan enkelt monteras i befintlig verktygskropp vilket innebär att investeringen kan ske stegvis och i takt med förändringar i produktfloran i er produktion.
LSAB Supreme är lämplig för såväl lägre matningshastigheter, t.ex. profilerade lister etc. som för dimensionshyvling. Givetvis kan LSAB Supreme även planhyvla.
Beroende på förutsättningarna i er maskin finns möjligheten att lägga dubbla profiler i samma profilblankett för korta ställtider och långa gångtider.