LSAB

Cutting Excellence

LSAB er en fusjon av Långshyttangruppen, Woodtechniique, Westlings og Vistträsk Slipservice – hvert selskap er en dominerende leverandør i sin nisje. Sammen danner vi et sterkt internasjonalt selskap med et komplett utvalg av tjenester samt produkter i verdensklasse. Vi vet også at kundene våre trenger mer enn bare et godt produkt for å nå sine mål. Derfor tilbyr vi et omfattende tjenestetilbud som inkluderer alt fra service til optimeringstjenester for å maksimere resultatet.

Visjon og verdier

LSAB har laget et strategisk rammeverk for hvordan selskapet skal handle:


Vår visjon

”Kunder velger oss fordi vi skaper bærekraftige verdier”
Kundene velger oss fordi vi er den mest verdiskapende leverandøren. Verdier som vi skaper gjennom våre produkter og tjenester så vel som kunnskap og vår evne til å tenke innovativt.


Vårt oppdrag

”Vi skaper bærekraftige forhold”
Vårt oppdrag er å skape forutsetninger for langsiktig lønnsomhet og vekst, ved å våge å være nyskapende og fokusere på helheten – snarere enn kortsiktig fortjeneste.


Våre verdier

Innovasjon
Vi finner nye måter og har mot til å tenke og handle annerledes. Vi gjør ikke ting vanskeligere enn de trenger å være. Vi velger naturlige og effektive løsninger.

Mot
Vi er ærlige mot oss selv, med våre kunder og våre leverandører. Vi er rette, klare og konsekvente, og vi tar initiativ og prioriterer handling og resultater. Skulle vi gjøre en feil, vil vi rette opp i feilen igjen med en gang.

Enkelhet
Vi gjør ikke ting vanskeligere enn de trenger å være. Det skal være enkelt og morsomt å jobbe med oss, og vi vil alltid levere det vi lover.

Top