Holdbarhet

Arbeidet med holdbareløsninger – økonomisk, sosialt og miljømessig – er en viktig del innen LSAB og med våre eiere.

LSAB utvikler innovative og bærekraftige løsninger i egen virksomhet og i kundenes produksjon. Vi har unike muligheter til å påvirke prosessen fra start til mål: fra tømmerstokken som mates inn i sagbruket og stålet som leveres fra smelteverket – til gjenvinning. Våre kunder som jobber i bransjer er strategisk viktige sett fra et bærekraftig synspunkt. Tre og cellulose er avgjørende for fremtidens bærekraftige materialforsyning, og ingeniørindustriens prosessrevolusjon vil ha store effekter på material- og energibruk.

Innen LSAB fokuserer vi på tre områder:

Miljø

• Vi vil redusere miljøpåvirkningen vår på alle nivåer.
• Vi vil sørge for at produktene våre produseres med minst mulig energiforbruk og råvareforbruk.
• Vi måler og følger opp våre CO2-avtrykk og jobber effektivt for å redusere dem.
• Alt avfallet vårt blir sortert og tatt hånd om av sertifiserte resirkuleringsfirmaer.


Kollega

• Vi overvåker kontinuerlig hvordan våre ansatte har det og jobber forebyggende for å oppnå en nullvisjon om arbeidsulykker.
• Likestilling og mangfold er viktig for oss.


Forretningsetikk

•  Vi følger vår eier Latours etiske retningslinjer på alle nivåer. Les mer her!


Solvatten

Solvatten er en svensk innovasjon som hjelper familier med å rense vann. For tiden lever omtrent en milliard mennesker uten tilgang til rent vann og strøm. Det vil si hver sjuende person. Hvis du var en av dem, må du bruke 4-5 timer hver dag på å hente vann og ved for å varme opp og koke det rent. Med rent vann hjemme øker muligheten for å få tid til å gå på skole eller jobb, noe som er en vei ut av fattigdom.

I 2018 startet våre eiere Latour et samarbeid med svenske Solvatten. Bedrifter innen Latour er med på å donere penger til Solvatten, blant annet ved å donere tilsvarende beløp i stedet for julegaver til ansatte. Hvert år før jul samsvarer Latour med det totale beløpet som er samlet inn i løpet av året. Siden 2018 har vi samlet inn over to millioner kroner som har gått direkte til Solvatten-containere som sendes til pågående prosjekter i Burkina Faso og Uganda. Latours mål er å nå 3000 familier over en treårsperiode, noe som tilsvarer omtrent 24 000 mennesker.

Les mer her!

 

 

Top