LSAB foretar en stor investering i Vistträsk.

«Vi ser en økende etterspørsel og investerer kontinuerlig for å utvikle vårt tilbud. Vi forbereder oss nå på en ny slipe-robot i Vistträsk som hovedsakelig vil øke automatiseringen for blader som brukes i saglinjer som HewSaw, Linck og AriVislanda,» sier Martin Andersson, forretningsområdesjef hos LSAB.

Siden 1982 har slipe- og båndsag-slipeoperasjoner blitt utført i Vistträsk, som ligger litt over en times kjøretur vest for Luleå. Siden 2008 har virksomheten vært en del av LSAB, som tilbyr slipetjenester hovedsakelig i Norden og Baltikum, med fokus på sagbruk og treindustrien.

«Vi ser en økende etterspørsel og investerer kontinuerlig for å utvikle vårt tilbud. Vi forbereder oss nå på en ny slipe-robot i Vistträsk som vil øke automatiseringen, spesielt for blader som brukes i saglinjer som HewSaw, Linck og AriVislanda. Det er for tiden høy aktivitet i sagbrukindustrien i Vistträsk-området. Geografisk sett ligger regionen midt i det skandinaviske furubeltet, noe som betyr høykvalitets råvarer og en perfekt beliggenhet for sagbruksoperasjoner. Sverige er den nest største produsenten av saget tømmer i Europa og fortsetter å investere i utviklingen av treindustrien og et bio-basert samfunn, inkludert utvidelse av sagbruk og papirfabrikker,» sier Martin Andersson, forretningsområdesjef hos LSAB.

Slipetjenester er en integrert del av LSABs tilbud. Mange typer verktøy krever sliping og vedlikehold for å maksimere levetiden for kundene. Ved å tilby helhetlige løsninger for verktøy, sikres kvalitet og ytelse. I tillegg til sliping og vedlikehold, utføres også balansering, rengjøring, retting og reparasjon av slitte verktøyskropper. Sliping av blader for dobbelaksede saglinjer er en del av veksten i Vistträsk.

Martin Andersson fortsetter: «Sagbrukindustrien gjennomgår konsolidering og internasjonalisering. Vi ser at internasjonale selskaper vokser og driver konsolidering i markedet. LSAB er et selskap med lignende ambisjoner. Vi transformeres fra et lokalt vellykket svensk selskap forankret i Långshyttan til en internasjonal samarbeidspartner med fokus på større selskaper og operasjoner i flere land.»

LSAB Wood Solutions er et forretningsområde innenfor LSAB Group, som produserer og selger verktøy for trebearbeiding. Forretningsområdet har en omsetning på omtrent 250 millioner SEK og er en ledende aktør i Nord-Europa. Målet er å etablere seg som en omfattende servicepartner i Europa og være en internasjonal markedsleder innenfor sitt spesialområde.

På det vedlagte bildet fra venstre: Simon Dubach, tekniker hos ISELI, og Martin Andersson, forretningsområdesjef hos LSAB.