Sagblad

Høy ytelses blad som har lange kjøretider. Overflaten i kuttet tilsvarer en høvlet overflate.

Splittblad

Skjærende blad

Top