LSAB Group

Engineering Your Competitive Edge

LSAB Group ABs eier Latour Industries eies av Investment AB Latour og representerer et av fem operative heleide forretningsområder. LSAB Group AB opererer i totalt 7 land med cirka 250 ansatte og en omsetning på 550 SEK. Eksportmarkedet vårt består av rundt 40 land, og du kan finne produktene våre på alle kontinenter unntatt Antarktis.


LSAB Group består av LSAB-selskapene (Sverige, Norge, Finland, Russland, Estland og Latvia), Fortiva-selskapene (Sverige og Danmark) og Micor AB (Sverige).


Top